top of page

Hiç kuşkusuz pek az şey, sosyal adalet kadar toplumların huzuru, insanların birbirlerini sevmeleri ve karşılıklı saygı içinde yaşayabilmeleri için etkili olabilir.

 

Bentham’ın deyimi ile, “en çok kişinin en çok mutluluk duyacağı” bir toplum oluşturmanın kurallarını bulmaya, bunları tartışıp, eleştirip en iyiye doğru gidebilmenin çözüm yollarını araştırmaya çalışmak insanları sosyal ekonomi kavramına yöneltmiştir(Talas:1972).

Etkinlikler & Haberler

"sosyal ekonomiye dair herşey"

TÜRKİYE’NİN YENİ GİRİŞİM EKOSİSTEMİ INOGAR KAPILARINI AÇTI

Türkiye’nin yeni girişim evi INOGAR, İstanbul 4.Levent Sanayi Mahallesi’ndeki adresinde girişimcilere kılavuzluk edecek.
Türkiye’de girişim ekosisteminin sürdürülebilir kalkınma, yaratıcılık ve teknoloji temelli dönüşümüne katkı sağlayacak tek merkez olan INOGAR, kapılarını açtı.
İnovasyon ve garaj kelimelerinin birleşiminden oluşan INOGAR, Habitat Derneği, IDEMA Global, Digiguardians, İhtiyaç Haritası ve Sanat Mahal tarafından kurudu.
İstanbul 4.Levent Sanayi Mahallesi’nde faaliyete geçen INOGAR, yeni nesil yeşil mimarisi, engelli, çocuk ve hayvan dostu yapısı ile beş kurucu kurumun ofislerine ev sahipliği yapıyor. Bunun yanında İNOGAR içerisinde Türkiye’de bir ilk olan Gıda Girişimcilik Merkezi ile bir test mutfağı, çocuk teknoloji odası ve maker atölyesi de bulunuyor. 
Yeni girişim evi 
Yeni nesil girişimcilik ve inovasyon merkezi olarak kurulan INOGAR, esnek, özgün ve yaratıcı fikirler ile farklı sektörlerin etkileşim içinde bir araya gelerek yenilikçi projeler hayata geçirdiği, 7 gün 24 saat açık bir girişim evi olarak işlev görecek.
İstanbul’un inovasyon kültürü ile Anadolu’ya ilk bağlantı noktası olan tren garlarından ilham alan INOGAR bünyesinde; Lokomotif  Lounge İş Geliştirme Merkezi, Haydarpaşa, Kurtalan ve Basmane adını taşıyan toplantı salonları da yer alıyor.
 
İşletme modeli için sosyal kooperatif yapılanması öngörülen INOGAR’ın, İstanbul’un girişimcilik ekosistemine yeni bir bakış açısı getirmesi hedefleniyor.
 
Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik ekosisteminin ülkemizde geliştirilmesi için hizmet verecek olan İNOGAR’ın açılış etkinliği kurucu ortaklar ile işbirliği geliştirilen kamu, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde Yeni Bir Açılımla Sosyal Kooperatifler Arama Konferansı Gerçekleştirildi

Ülkemizde sosyal ve yarı kamusal hizmetlerin sunumu, dezavantajlı grupların çalışma hayatına entegrasyonunun sağlanması gibi toplumsal sorunlara çözümler üreten “sosyal kooperatifler”  hakkında kamuoyunda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda Bakanlığımız Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından “Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi” geliştirilmiştir.
Bu proje kapsamında, Genel Müdürlüğümüzce sosyal kooperatifçiliğin değerlendirilmesi ve işbirliği olanaklarının tartışılması amacıyla 20-21 Mart 2018 tarihlerinde Ankara Holiday Inn Otel’de "Sosyal Kooperatifler Arama Konferansı" gerçekleştirilmiştir.
İlgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kamu yararına müteallik faaliyetlerde bulunan kooperatiflerimiz katılmıştır. Çalıştayda sosyal kooperatifçiliğin mevcut durumu, karşı karşıya kalınan sorunlar ve ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliklerinin tespit edilmesi ile bu alanda etkin bir kamu politikası önerisi geliştirilmesi üzerinde tartışmalar yürütülmüştür.
Ayrıca Avrupa Sanayi ve Hizmet Kooperatifleri Konfederasyonu (CECOP) Başkanı Guiseppe GUERINI, İtalya’nın Bologna şehrinde faaliyette bulunan Societa Cooperativa Sociale it2 başkan yardımcısı Daniele Steccanella ve BM ILO Kooperatifler Birimi Başkanı Simel EŞİM ’in katılımlarıyla sosyal kooperatifçilikle ilgili dünyada iyi uygulama örnekleri paylaşılmıştır.
Çalıştayda gerçekleştirilen bilgi ve tecrübe paylaşımı sayesinde, ülkemizde mevcut sosyal kooperatif algısı analiz edilerek sosyal kooperatiflerin tanıtılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda  önemli bir adım atılmıştır.

1 / 1

Please reload

bottom of page