top of page

Sosyal girişimciler toplumun önde gelen sorunlarını fark eden, doğru değerlendiren, risk alan, kendilerini söz konusu sosyal sorunun çözümüne adayan ve yenilikçi çözümler getiren bireylerdir.

Sosyal girişimcilerin hedefinde, ele aldıkları sorun alanlarda benzer vakaları tek tek düzeltmektense toptan değişim yaratmak, çözümlerini yaygınlaştırarak uzun vadede sorunun ortadan kaldırılmak vardır.

Sosyal girişimciler, halkın harekete geçmesi halinde her sorunun üstesinden gelebileceğini kanıtlayan rol modelleridir ve yerel değişim yaratıcılarının liderleridir. Tıpkı özel sektörün kar saiki ile hareket eden müteşebbisleri gibi, sosyal girişimciler de toplumsal dönüşümün önemli araçlarıdır.

Başkalarının göremediğini görerek yeni fırsatlar yaratırlar, sistemleri değiştirirler ve yeni yaklaşımlar bularak toplumun önemli sorunlarına çözüm getirirler (ASHOKA, 2014).

Sosyal girişimci;

  1. Bir sorunu tespit eder,

  2. Yeni bir proje üretir,

  3. Yeni bir yöntem geliştirir,

  4. Yeni bir kaynak oluşturur,

  5. Kendinden sonra projenin sürdürülebilmesi için yöntem bulur.

Hemen hemen her ülkede mevcut bulunan sosyal girişimci bireyler çevre, eğitim, sağlık, insan hakları, yoksulluk, dezavantajlı kişi ve gruplar, toplumsal gelişme ve benzeri sorun alanlarında çözüm için gerekli adımı öngörebilirler ve bu öngörü toplumun benimsediği bir oluşum hâline gelinceye kadar da yılmadan projeyi takip ederler (Argüden, 2002).

 

Sosyal girişimcilik belli bir kişiyle ilgilidir. Bu kavram aslında, sosyal bir vizyona sahip bir girişimci tarafından yaratılan ve sosyal sonuçları olan bir insiyatifi betimler.

Bu insiyatif, ekonomi dışı bir insiyatif, bir hayırseverlik insiyatifi, veya kişisel kar amacı gözetmeyen bir insiyatif olabilir.

bottom of page