top of page

İtalya’da sosyal kooperatifler için asgari bir sermaye tespit olunmamıştır. Sosyal kooperatiflerin Üretim Faaliyetleri Bakanlığı tarafından kurulan ülke çapında karşılıklılık kooperatifleri siciline ve şirketler siciline tescil edilmeleri gerekmektedir. Ayrıca bölgeler itibarı ile farklı bir uygulama vardır. Bölgesel yönetmelikte bu konuda düzenleme varsa, bölgesel sosyal kooperatif sicillerine de kaydettirilmeleri zorunludur (CECOP, 2006).

Portekiz’de sosyal dayanışma kooperatiflerinin kurulması için asgari 2500 Euro sermayeye sahip olmaları gerekmektedir. Ticaret siciline kayıt yaptırdıktan sonra, kooperatifler tüzüklerinin bir kopyasını, kooperatif tipinin, kooperatiflerin kuruluş ve işleyişine ilişkin ilke ve standartlara uygun olup olmadığını denetleyecek kurum olan INSCOOP’a (Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo) göndermek zorundadır. Kooperatifler IPSS (Sosyal Dayanışma Dernekleri) ile aynı haklardan faydalanmak isterlerse, ayrıca Sosyal Güvenlik hizmetlerine de kayıt edilmeyi talep etmelidir (CECOP, 2006).

İspanya’da sosyal girişim kooperatiflerinin en az 3000 Euro sermayelerinin olması gerekmektedir. Ayrıca devletin tuttuğu sicile tescil edilmeleri de zaruridir.

Fransa’da ticaret kanunlarına göre sınırlı sorumlu limited şirket şeklinde örgütlenen (SARL- société à responsabilité limitée) ortak çıkar toplulukları kooperatif işletmelerinin 1 Euro sermayesi olması yeterli iken; halka açık limited şirket (SA-société anonyme) şeklinde örgütlenenlerin asgari 18500 Euro sermaye sahibi olması gerekmektedir. Ortak çıkar toplulukları kooperatifi kurmak için, kooperatif merkezinin bulunduğu vilayetin yetkili şubesinden izin alınması gerekmektedir (CECOP, 2006).

Polonya’da da, İtalya’da olduğu gibi asgari bir sermaye miktarı tespit olunmamıştır ve sosyal kooperatifin bölgesel adli sicile tescil edilmesi yeterlidir.

bottom of page