top of page

İtalya’da sosyal kooperatiflerin sahip olması gereken yönetim organları için üç alternatif bulunmaktadır. Geleneksel sistemde; genel kurul, idare heyeti, gerektiğinde oluşturulacak denetleme kurulu ve hesap denetimi yapacak bir organ bulunmaktadır. İkili sistemde genel kurul ve yönetim kurulu ile birlikte denetleme kurulu vardır. Tekli sistemde ise genel kurul ve idare heyeti vardır. Ancak genel kurulun içinde yönetimi denetleyecek bir komite oluşturulur. Her üyenin bir oy hakkı vardır.  Sosyal kooperatifler dış denetime tabidir. Ancak sosyal bilanço hazırlamaları zorunlu tutulmamıştır (CECOP, 2006).

Portekiz’de sosyal dayanışma kooperatiflerinde yönetim kurulu ve tüzük gereği olarak toplanan, onursal üyelerinde katıldığı bir danışma organı olan genel konsey bulunmaktadır. Her aktif üyenin bir oy hakkı vardır. Onursal üyelerin bilgi edinme hakları bulunmakla birlikte ne seçme ne de seçilme hakları vardır. Denetleme kurulu tarafından yapılacak mali iç denetime tabidirler. Kooperatifler, her mali yıl için yıllık yönetim raporları ve mali hesaplarını INSCOOP’a göndermek zorundadır. Eğer IPSS’lerin (sosyal dayanışma dernekleri) faydalandığı haklardan yararlanma isteğinde bulunulmuş ise, yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin ayrıca her yıl Sosyal Güvenlik hizmetlerine gönderilmesi gereklidir. Öte yandan 100’den fazla işçiye sahip sosyal dayanışma kooperatiflerinin sosyal bilanço hazırlaması ve Çalışma Bakanlığı ile INSCOOP’a göndermesi zorunlu tutulmuştur. 10 ile 100 arasında işçisi olan kooperatifler için, bu hükmün uygulanması ertelenmiştir (CECOP, 2006).

İspanya’da sosyal girişim kooperatiflerinin başlıca organı yönetim konseyidir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Ancak gönüllü üyelerin bilgi edinme hakları olmakla birlikte, yönetimde kendilerini temsil edecek kimsenin (ki bu temsilcinin de yönetimde oy hakkı bulunmamaktadır) seçimi haricinde oy hakları bulunmamaktadır. Hesap denetimi iç müdahale birimi tarafından gerçekleştirilir. Kooperatifler yıllık yönetim raporları ile mali bilanço ve gelir tablosu dahil finansal raporlarını sicile göndermek zorundadır. Sosyal bilanço hazırlamaları ise zorunlu kılınmamıştır (CECOP, 2006).

Fransa’da sınırlı sorumlu limited şirket şeklinde örgütlenen (SARL- société à responsabilité limitée) ortak çıkar toplulukları kooperatiflerinin, üye genel kurulu tarafından atanan bir veya daha fazla müdürü vardır. Halka açık limited şirket (SA-société anonyme) şeklinde örgütlenenlerin ise yönetim ve denetim kurulları bulunmaktadır. Ortak çıkar toplulukları kooperatiflerinde her üyenin bir oy hakkı vardır. Ancak farklı üye grupları için kısıtlama getirilmiştir. Buna göre hiçbir meslek grubunun toplam oy sayısı %10’dan az ve % 50’den fazla olamaz. Ortak çıkar toplulukları kooperatifleri mali açıdan dış denetime tabidir. 23/11/1984 tarihli kararname uyarınca her beş yılda bir kooperatif denetimi yapılmaktadır. Sosyal bilanço hazırlamak zorunlu olmamakla birlikte, zorunlu kooperatif denetiminde sosyal yönlere de yer verilmektedir (CECOP, 2006).

Polonya’da sosyal kooperatifin üye sayısı 15’ten fazla ise denetim kurulu şart tutulmuştur. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Her üç yılda bir Kooperatif Denetçileri Birliği veya Ulusal Kooperatif Konseyinden gelen denetçiler tarafından dış denetim yapılır. Sosyal bilanço hazırlanması zorunlu değildir.

bottom of page