top of page

Kuruluş sebeplerinin başında kar gelmeyen örgütler kar amacı gütmeyen örgüt olarak adlandırılır. Bu örgütlerin esas gayesi kar elde etme olmamakla birlikte, sürekli bir şekilde topluma hizmet edebilmek için, kar amaçlı faaliyetlerde bulunmaktadırlar. (Ülgen & Mirze, 2013)

Kar amacı gütmeyen örgütler, genel olarak özel sektör ve kamu organizasyonları olarak tasnif edebilir (Wheelen & Hunger, 2002).

Eğitim ve Sağlık Hizmetleri alanında yer alan kar amacı gütmeyen kuruluşlar genellikle kamu hizmeti olarak doğrudan kamu idareleri tarafından kurulmuş ve idare edilen örgütlerdir.

 

Sosyal Hizmetler alanında da kamu idareleri etkin bir rol oynamakla birlikte, vakıflar, yardım kuruluşları ve sosyal kooperatifler de bu alanda işlev görebilirler.

 

Meslek kuruluşları, birlikler ve kültürel kuruluşlar, kamu idaresinin gözetimi altında ve idarenin belirlemiş olduğu esaslar çerçevesinde ancak bağımsız surette yönetilirler.

 

 

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasında, sosyal kooperatifleri yardım kuruluşlarından ayıran en temel özellikler, toplumun genel yararının yanı sıra, üyelerinin özel yararı ile ilgilenen ve yönetiminde tüm üyelerin eşit söz sahibi olduğu örgütler olmalarıdır.

Sosyal kooperatifler ve sosyal girişimler, farklı yanlarına rağmen, özel kişilerin kar maksimizasyonunu hedeflemeyen girişimleri ve yatırımları göz önünde tutulduğunda, kar amacı gütmeyen örgütler içerisinde yer alan kuruluşlardır (Borzaga, Depedri, & Tortia, 2009).

bottom of page